Christmas was great

IMG_6464On the 20th of December my vacation started, two hole weeks for myself :-). The days before Christmas I was busy with preparations for Christmas, like getting all the ingredients for dinner, buying Christmas presents and going to the hairdresser.

Op 20 december begon mijn vakantie, twee hele weken helemaal voor mezelf :-). De dagen voor kerst was ik druk met de voorbereidingen voor kerst, zoals het inslaan van alle ingrediënten voor het diner, het kopen van kerstkadootjes en naar de kapper gaan.

Christmas 2014 1My Christmas started on the 24th with a family dinner at my dad’s home. We had a classic Christmas dinner with turkey and lots of other things.

Mijn kerst begon op de 24ste met een familiediner bij mijn vader thuis. We hadden een traditioneel kerstdiner met kalkoen en veel andere dingen.

IMG_6507I chose golden details in my outfit.

Ik koos voor gouden details in mijn outfit.

Christmas 2014 2That night I stayed at my dad and Marijke’s house and the next morning we had a delicious breakfast with both my stepsisters and their men. After breakfast we unpacked our Christmas presents, look how happy my dad is unpacking his present.

Die avond bleef ik logeren bij mijn vader en Marijke thuis en de volgende ochtend hadden we een heerlijk uitgebreid ontbijt met mijn stiefzusjes en hun mannen. Na het ontbijt hebben we onze kerstkadootjes uitgepakt en kijk hoe blij m’n vader is als hij zijn kado uitpakt.

Christmas 25 decAfter the presents I spent all day in the kitchen together with my dad and my stepsister Veronique. We prepared dinner for 12.

Na de kadootjes heb ik de hele dag doorgebracht in de keuken samen met mijn vader en stiefzus Veronique. We hebben het diner voor 12 personen voorbereid.

IMG_6549

IMG_6558This was the menu for the evening.

Dit was het menu van de avond.

IMG_6562And this is what I was wearing that day.

En dit had ik die dag aan.

Christmas 2014 3On the 26th I invited my mum, grandma, aunt and my niece and her boyfriend for dinner to my place. Again I spent al day in the kitchen. I prepared everything as well as possible so I could have a relaxing evening.  In the afternoon mum and grandma arrived and we started with a cup of tea and my homemade cake.  We gave each other presents and everybody was happy with them!

Op de 26e had ik mijn moeder, oma, tante, mijn nichtje en haar vriend uitgenodigd voor een diner bij mij thuis. Weer heb ik de hele dag in de keuken doorgebracht. Ik heb alles zo goed mogelijk voorbereid, zodat ik een relaxte avond kon hebben. In de middag kwamen mijn moeder en oma aan en zijn we begonnen met een kopje thee en mijn zelfgemaakte cake. We gaven elkaar kadootjes en iedereen was er zo blij mee!

Christmas 2014 4

IMG_6589 IMG_6602Just before dinner started, my other guests arrived. My italian inspired dinner started with carpaccio. The next course was my homemade salmon ravioli. With every course we had a perfect matching wine, it made the food even better. The main course was porchetta, which I made myself earlier that day. The dessert was the highlight of the evening. I made ring cookies, white chocolate mousse, puffed quinoa and Granny Smith sorbet ice cream. And last but not least my homemade chocolate  truffles. Dinner went great and I had no stress at all!

Vlak voor het eten arriveerden ook de andere gasten. Mijn Italiaans geïnspireerde diner begon met carpaccio. De volgende gang was mijn zelfgemaakte zalmravioli. Bij elk gerecht hadden we een perfect passende wijn wat de gerechten nog lekkerder maakte. Het hoofdgerecht was porchetta, die ik eerder die dag heb gemaakt. Het dessert was het hoogtepunt van de avond. Ik maakte ringkoekjes, witte chocolademousse, gepofte quinoa en Granny Smith sorbetijs. En als afsluiter mijn zelfgemaakte chocoladetruffels. Het diner was perfect gelukt en ik had helemaal geen stress!

IMG_6630

IMG_6615

IMG_6629On Saturday the 27th I opened the curtains and it was snowing!!! Two days too late but finally Holland was covered with a white blanket. As my mum stayed over, we went out for a walk in the snow.

Op zaterdag de 27e opende ik de gordijnen en het sneeuwde!! Twee dagen te laat, maar eindelijk was Nederland bedolven onder een witte deken. Omdat mijn moeder was blijven logeren, zijn we die dag naar buiten gegaan voor een wandeling in de sneeuw.

IMG_6684In the evening me and my friends went out for our yearly Christmas dinner.  Again it was a great night.

S’avonds ben ik samen met mijn vrienden uiteten gegaan voor ons jaarlijkse kerstetentje. Het was weer een erg gezellige avond.

As you can see, I spent Christmas with family and friends, and it was great!

Can’t wait to show all the great presents I got from Santa, but I am still waiting for one present that needs to arrive in another color…

Zoals je kunt zien heb ik kerst doorgebracht met familie en vrienden en het was echt geweldig!

Ik kan niet wachten om jullie al mijn mooie kado’s te laten zien die ik van de Kerstman kreeg, maar ik wacht nog op een kadootje wat nog moet binnenkomen in een andere kleur…

How was your Christmas?

Xo Amy

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail
Volg:

2 Reacties

 1. Anne-Marie
  januari 5, 2015 / 9:22 pm

  What a beautiful holiday. Your pictures are so pretty =)

  • Amy
   Auteur
   januari 12, 2015 / 5:50 pm

   Thanx Anne-Marie. x Amy

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.