10 x first time in 2016

I can still not believe how fast 2016 went by. It was a great year filled with fun, adventure and many new things. Memories that will last a lifetime, and moments and experiences that, looking back on, I have to pinch myself to believe that they were real. I also changed some things that made my life easier and better. As we just started the new year, I wanted to reflect on 10 things I did for the first time in the last 12 months.

Ik kan het nog steeds niet geloven hoe snel 2016 voorbij is gevlogen. Het was een geweldig jaar vol met plezier, avontuur en veel nieuwe dingen. Herinneringen die me mijn hele leven zullen bijblijven en momenten en ervaringen waarvoor, als ik erop terug kijk, ik mijzelf even moet knijpen om te beseffen dat ze echt waren. Ook heb ik een aantal dingen veranderd die mijn leven makkelijker en beter maken. Omdat we net met het nieuwe jaar zijn begonnen, wil ik graag terugkijken op de 10 dingen die ik voor het eerst deed in de afgelopen 12 maanden. 

1. I traveled alone for the very first time in my life.

I never thought I would have the guts to do so, but I did, and it was such a life changing experience. I learned more about myself and it was not always easy but I suggest everybody should do it at least once in a lifetime.

Ik ging voor de allereerste keer in mijn leven alléén op vakantie.

Ik had nooit gedacht dat ik het lef zou hebben om dit te doen, maar toch deed ik het en het was echt een levensveranderende ervaring. Ik leerde meer over mijzelf en het was niet altijd even makkelijk, maar ik raad het iedereen aan om dit tenminste één keer in je leven te doen. 

2. I went backpacking.

A year ago, I would never believe if someone told me I would go backpacking, but I did it! The biggest struggle was packing, because I only wanted to take a maximum of 14 kilo (instead of 25 kilo I normally put in my suitcase), but I made it.

Ik ging backpacken.

Een jaar geleden had ik het nooit geloofd, als iemand mij zou vertellen dat ik zou gaan backpacken, maar ik deed het! De grootste uitdaging was het inpakken, omdat ik maar 14 kilo wilde meenemen (in plaats van de 25 kilo die ik normaal in mijn koffer stop), maar het is me gelukt. 

3. Stayed in hostels.

I love travelling in a comfy way, but to make my trip even more challenging I stayed in hostels for the first time ever. I must say it is back to basic, but it is the best way to meet other backpackers and you learn to appreciate luxury way more!

Verbleef in hostels.

Ik houd van reizen op een comfortabele manier, maar om mijn reis nog uitdagender te maken, verbleef ik in hostels voor het eerst in mijn leven. Ik moet toegeven, het is echt terug naar de basis, maar het is tevens de beste manier om andere backpackers te ontmoeten en je leert ook weer om luxe meer te waarderen. 

4. I visited Asia.

I had never been to Asia and it was actually never on my travel list, but Thailand is known as the easiest country when you start backpacking, so that is where I went. I should have gone there sooner; it is such a beautiful country! Thailand really opened my eyes and I will definitely visit more countries in Asia.

Ik ging naar Azië.

Ik was nog nooit in Azië geweest en het heeft ook nooit op mijn lijstje gestaan, maar omdat Thailand het makkelijkste land is om te beginnen met backpacken, ging ik daarheen. Ik had daar echt eerder naartoe moeten gaan, wat een prachtig land is dat! Thailand heeft zeker mijn ogen geopend en ik ga zeker meer landen in Azië bezoeken. 

5. Started vlogging.

As I wanted to share my travel adventures with family and friends, I bought a new camera. Then I thought why not start vlogging, so I can also share it with you guys! And the Soap & Cookies vlog was born. Okay, so if you were wondering where are the Thailand vlogs then? Sorry I was so busy in the last months that I didn’t have the time to edit, but I promise the first Thailand vlog will be online very soon. Do not expect a new vlog every week, but now and then when I travel or do fun things I will post a vlog.

Begonnen met vloggen.

Omdat ik graag mijn reisavonturen met familie en vrienden wilde delen, kocht ik een nieuwe camera. Toen dacht ik waarom ga ik niet gewoon vloggen, zodat ik het ook met jullie kan delen! En de Soap & Cookies vlog was geboren. Oké als je je nu afvraagt waar de Thailand vlogs dan zijn, sorry. Ik heb het afgelopen maanden zo druk gehad dat ik niet de tijd had om alles te editten, maar ik beloof dat de eerste Thailand vlog snel online staat. Verwacht niet iedere week een nieuwe vlog, maar zo nu en dan als ik op reis ga of andere leuke dingen doe, zal ik een vlog maken. 

6. I bought my dream bag!

This may not sound like such a big deal for everyone, but for me, it is. For as long as I can remember I was telling myself, one day….you will own the Classic Chanel bag. While it may sound terribly materialistic, it was the desire to be able to afford this bag myself and that gave me the motivation to work hard. So this year I was actually able to buy myself my dream bag. Every time I look at it, it reminds me of the hard work and how long I was dreaming about it, and to me, that makes this beauty worth every penny.

Ik kocht mijn droomtas!

Dit zal misschien niet voor iedereen zoveel betekenen, maar voor mij wel. Zolang als ik me kan herinneren, vertelde ik mezelf altijd, er komt een dag….dat je de Classic Chanel tas in je bezit zal hebben. Het klinkt misschien materialistisch, maar ik verlangde ernaar om mezelf deze tas te kunnen veroorloven en dat motiveerde me dan ook door er hard voor te werken. Dus dit was het jaar dat ik mijn droomtas eindelijk kon kopen. Iedere keer als ik ernaar kijk, denk ik er weer aan hoe hard ik ervoor gewerkt heb en hoelang ik erover droomde, en voor mij maakt dat deze beauty elke cent waard. 

7. Started training with a personal trainer.

Since May 2016, I train twice a week with my personal trainer. It is such a great and positive change for me and I really need him. He pushes me to go further then I want to and to get the best out of me. He makes the trainings fun to do and motivates me when I need it.

Begonnen te trainen met een personal trainer.

Sinds mei 2016 train ik twee keer per week met mijn personal trainer. Het is zo’n grote en positieve verandering voor me en ik heb hem ook echt nodig. Hij pusht me om verder te gaan dan ik wil en om het beste uit mezelf te halen. Hij maakt de trainingen leuk en motiveert me als het nodig is. 

8. Hired someone to clean my house.

I love my house to be clean and tidy but with my busy lifestyle, I do not always have the time to keep my house very neat, so I made the decision to hire someone to clean my house. It was such a great decision I made in 2016! No more stress in the weekends to do the cleaning next to all the other things I want to do. Now every week I have this smile on my face when I come home from work the day my house has been cleaned.

Iemand in dienst genomen om mijn huis schoon te maken.

Ik houdt van een opgeruimd en net huis, maar met mijn drukke leven heb ik niet altijd de tijd om mijn huis netjes te houden, dus nam ik de beslissing om iemand in te huren voor het schoonmaken van mijn huis. Het was echt een van de beste beslissingen van 2016! Geen stress meer in de weekenden om schoon te moeten maken naast alle andere dingen die ik wilde doen. Nu kom ik elke week thuis uit mijn werk en krijg ik een lach op mijn gezicht als het huis weer is schoongemaakt. 

9. Changed my cake decorating style.

Lots of you don’t know, but sometimes (next to my job) I get cake orders. I have been making decorated cakes for 9 years and I got bored and wanted to do it a bit different. First I used fondant and molded fondant figures for the cakes. Now I make dripped cakes decorated in a color or theme with candies, chocolate, cookies and flowers.

Veranderde mijn taart decoratiestijl.

Veel van jullie weten het niet, maar soms krijg ik (naast mijn werk) taartbestellingen. Ik maak nu 9 jaar gedecoreerde taarten en omdat de verveling een beetje toesloeg wilde ik het anders doen. Voorheen gebruikte ik voor de taarten fondant en boetseerde ik figuren van fondant. Nu maak ik druipende taarten in een bepaald thema of kleur met snoep, chocola, koekjes en bloemen. 

10. I celebrated my birthday abroad.

Last year was the first time that I did not celebrate my birthday at home. Together with my best friends, I went to Ibiza for a weekend. Actually to celebrate my friend her 30th birthday, but as it was my birthday the day after, it was also my party. We had such a great time and it was pleasant to have the sunny beach weather on my birthday.

Ik vierde mijn verjaardag in het buitenland.

Afgelopen jaar was de eerste keer dat ik mijn verjaardag niet thuis vierde. Samen met mijn beste vriendinnen, ging ik voor een weekend naar Ibiza. Eigenlijk om de 30e verjaardag van een vriendin te vieren, maar omdat ik de dag erna jarig was, was het ook mijn feestje. We hebben zo’n leuke tijd gehad en het was heerlijk om het zonnige strand weer te hebben op mijn verjaardag. 

What’s Next? Well, I’m not entirely sure. I have no idea where I will be traveling to this year or what will come my way. But I have some goals set. Last year I did not pay enough attention to my blog. This year I really want to improve my blog and post more often. I want to keep up the good work with training and eating healthy (especially after a not so healthy December month). I want to enjoy life more than I already do and learn to sometimes say no. I am determined to make 2017 the best year yet! I hope that 2017 will be at least as great as 2016. I hope your 2016 was full of fond memories too!

Wat is het volgende? Nou, dat weet ik nog niet precies. Ik heb nog geen idee waar ik naartoe op reis ga of wat er op mijn pad komt. Maar ik heb wel al een aantal doelen gesteld. Afgelopen jaar heb ik niet genoeg aandacht aan mijn blog gegeven. Dit jaar wil ik mijn blog verbeteren en meer posten. Ik wil goed bezig blijven met trainen en gezond eten (helemaal na de niet zo gezonde december maand). Ik wil nog meer van het leven genieten dan ik al deed en leren om soms nee te zeggen. Ik ben vastberaden om van 2017 het beste jaar ooit te maken. Ik hoop dan ook dat 2017 op z’n minst zo goed wordt als 2016. Ik hoop dat jij net zoveel mooie herinneringen hebt aan 2016 als ik.

X

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail
Volg:

2 Reacties

 1. januari 15, 2017 / 8:11 am

  Well done on making the most of 2016… Do you plan on doing anymore new things in 2017? 💛

  • Amy
   Auteur
   januari 16, 2017 / 10:32 pm

   Hi Zoe, for this year no plans yet, but we will see what 2017 will bring.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.