Permanent make-up eyebrows

IMG_3630I can finally show you the result of the permanent make-up for my eyebrows! As I have very light eyebrows, I always had to draw them with a pencil. Last year as preparation on my summer holiday, I painted them and the result was that the hair was indeed darker, but in a week, it already became lighter. I wanted to solve this problem and that is why I decided to go to a professional salon for permanent make-up for my eyebrows. It is already months ago, that I did it, but I first wanted to see the result after a few months. As I am still so happy with the result, let me tell you everything about it.

Eindelijk kan ik jullie het resultaat van de permanente make-up voor mijn wenkbrauwen laten zien! Omdat ik hele lichte wenkbrauwen heb van mezelf, moet ik ze altijd bijtekenen met een potlood. Vorig jaar liet ik mijn wenkbrauwen verven voordat ik op zomervakantie ging. Het resultaat was dat de haartjes donkerder waren, maar in een week werd het al weer lichter. Ik wilde dit probleem oplossen en dat is de reden dat ik naar een professionele salon ging voor permanente make-up voor mijn wenkbrauwen. Het is al maanden geleden dat ik het liet doen, maar ik wilde eerst het resultaat op de lange termijn zien. En omdat ik na al die maanden nog steeds heel blij ben met het resultaat, zal ik jullie er alles over vertellen. 

PicMonkey CollageBecause of the results of my mums’ and sisters’ permanent eyeliner, I decided to contact Els from Cocon in Vlaardingen, to make an appointment. Saturday 28 March was the day. At 9.00 o’clock, I arrived at Cocon in Vlaardingen for my permanent make-up appointment. The first thing Els did was apply Emla cream on my eyebrows. Emla cream works by numbing the surface of the skin for a short time. While the cream was doing its work, I had to fill out an intake form. After about 10 minutes, she removed the cream from one eyebrow and started sketching the shape of the eyebrows. When I approved the result, it was time to start!

Door het resultaat van mijn moeders en zus haar permanente eyeliner, besloot ik contact op te nemen met Els van Cocon in Vlaardingen, om een afspraak te maken. Zaterdag 28 maart was de dag. Om 9.00 uur arriveerde ik bij Cocon in Vlaardingen voor mijn permanente make-up afspraak. Het eerste wat Els deed was Emla crème aanbrengen op mijn wenkbrauwen. Emla crème verdoofd de huid licht voor een korte tijd.  Terwijl de crème zijn werk deed, moest ik het intakeformulier invullen. Na 10 minuten, verwijderde ze de crème van één wenkbrauw en begon ze met het schetsen van de vorm van mijn wenkbrauw. Toen ik tevreden was met de getekende wenkbrauwen, was het tijd om te beginnen!

DSC_0740Together we chose to use the hair stroke method, which gives a natural result. She started at the end of the eyebrow scratching tiny hair strokes in my skin. I must say, it doesn’t feel so bad, the only thing that hurts the most is the beginning of your eyebrows. Because the skin there is thicker than at the end of your eyebrows, the Emla cream does not infuse as well as in thinner skin. When it hurted too much, Els added some new cream before she continued.

In overleg kozen we voor de haartjes methode, die een natuurlijk effect geeft. Ze begon aan het einde van mijn wenkrauw, met het krassen van kleine haartjes in mijn huid. Ik moet toegeven, het valt echt mee, maar het enige wat echt pijnlijk was, was het begin van mijn wenkbrauwen. Omdat de huid daar dikker is dan aan het uiteinde van je wenkbrauwen, kan de Emla crème daar niet zo goed intrekken als in dunnere huid. Als ik het teveel pijn vond doen, bracht Els wat nieuwe crème aan, voordat ze verder ging.

IMG_7820Here you can see the result, when one eyebrow is finished and the other not. Wow what a hugh difference don’t you think?

Hier kun je het resultaat zien, wanneer één wenkbrauw gedaan is en de andere niet. Wow wat een groot verschil, vind je niet?

IMG_3663This is the result after both are done and I love it! It took about 2 hours in total.

Dit is het resultaat nadat beiden gedaan zijn en ik ben er zoooo blij mee! Het nam ongeveer 2 uur tijd in beslag.

DSC_0604Els gave me some disinfecting cotton pads and some cream to take home. After the treatment you need to disinfect your eyebrows with one of the pads every hour, until there are no more pads. From the moment your eyebrows are finished you’ll have to make sure they don’t get wet, until the scabs are gone. After a few days scabs appear, and you may not rub them off. If you do that, you’ll remove the ink.

Els geeft me wat desinfecterende watjes en wat crème mee. Na de behandeling moet je je wenkbrauwen ieder uur desinfecteren met zo’n watje, totdat alle watjes op zijn. Vanaf het moment dat je wenkbrauwen gedaan zijn, moet je ervoor zorgen dat ze niet nat worden, totdat de korstjes verdwenen zijn. Na een paar dagen verschijnen de korstjes en je mag ze er niet vanaf wrijven. Als je dat wel doet, dan verwijder je tevens de inkt.

IMG_7936This is how my eyebrows looked after a week. They are a lot darker than now, because of the scabs that were on it then.

After about 3 weeks all the scabs had fallen off and now I could start applying the crème at night.

Zo zagen mijn wenkbrauwen er na een week uit. Ze zijn een stuk donkerder dan nu, maar dit komt omdat er hier korstjes op zitten.

Na een week of 3 zijn alle korstjes eraf gevallen en kan je beginnen met het aanbrengen van de crème.

IMG_8536The result after 6 weeks.

Het resultaat na 6 weken.

IMG_3633After 6 weeks I went to Cocoon for a second appointment. Els refined some parts of my eyebrows and used a slightly darker color. This took about 45 minutes.

The process repeated and again I had to keep my eyebrows dry etc. until the scabs had fallen of.

5 weeks later I went back for the second time because I missed a little spot and wanted my eyebrows to be perfect.

From that moment, my eyebrows were perfect, and I wondered how long they would stay that way.

Na 6 weken ging ik naar Cocon voor een tweede afspraak. Els verfijnde sommige delen van mijn wenkbrauwen en gebruikte een iets donkerdere kleur. Dit duurde ongeveer 45 minuten.

Het proces herhaalde zich en ik moest wederom mijn wenkbrauwen droog houden, tot de korstjes eraf vielen.

5 weken later ging ik nog een keer terug, omdat ik een klein plekje miste en ik wilde nu eenmaal perfecte wenkbrauwen hebben.

Vanaf dat moment waren mijn wenkbrauwen perfect, en ik was benieuwd hoelang ze dat zouden blijven.

IMG_4786Now it is 10 months after the first treatment and I am still so happy with the result. The only thing I do to let my eyebrow look a little bit darker is paint the light hairs of my eyebrows once a month. This is super easy!

More information about Cocon can be found here.

Nu is het 10 maanden na de eerste behandeling en ik ben er nog steeds zo blij mee. Het enige wat ik nog doe, om mijn wenkbrauwen iets donkerder te maken, is één keer per maand het verven van mijn lichte haartjes. Dit is heel makkelijk!

Meer informatie over Cocon vind je hier.

What do you think of the result?

Xo Amy

 

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail
Volg:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.